Professional contractor
Dự án đã & đang triển khai
 • Dự án thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy – Lào

 • CMVietnam (CMS – HNX): CMVietnam đã ký hợp đồng với Tổng thầu SK Engineering & Construction (Hàn Quốc) thi công gói 9 với giá trị hợp đồng là 7,9 triệu USD, có thời gian thi công là 3 năm.

  Chủ đầu tư: Liên doanh Lào – Hàn Quốc - Thái Lan
  Nhà Thầu chính: SK Engineering & Construction (Hàn Quốc)
  Địa điểm: Sông Xenamnoy thuộc hai tỉnh Champask và Attapeu – Lào
  Tổng giá trị thi công: 171,1 tỷ VNĐ
  Thời gian thi công: 2014-2017

  Hạng mục thi công: Đào, đắp, bê tông Nhà máy, đường ống áp lực và trạm phân phối điện.

  Dự  án có  giá trị  830  triệu  US$  được đầu tư bởi Liên doanh gồm Chính phủ  Lào (24%),  các  Cty  Hàn  Quốc  ‘SK  Engineering  &  Construction’  (26%)  và  ‘Korean Western Power’  (25%), Công ty Thái Lan ‘Ratchaburi Electric Generating Holding PLC’ (25%). CMVietnam đã ký hợp đồng với Tổng thầu SK Engineering & Construction (Hàn Quốc) thi công gói 9 với giá trị hợp đồng là 7,954 triệu USD, có thời gian thi công là 3 năm.

  Dự án nằm trên sông Xe Kong dài 480km bắt nguồn từ  sườn phía đông dãy Trường Sơn tại tỉnh  Thừa  Thiên  Huế  chảy  qua  Nam  Lào  sang  Campuchia  rồi  nhập  vào  sông Mekong.  Đoạn  sông  trong  vùng  xây  dựng  đập  có  địa  hình  dốc,  cao  trình  chênh nhau 800m. Các công trình đầu mối gồm  đập  tràn chuyển dòng và 2 đập ngăn sông: đập đất đá hỗn hợp Xe Pian cao 49m và đập đá lõi đất Xe Namnoy cao 78m.  Nhà  máy  thủy  điện  gồm  3 tuabin  Pelton  có  công  suất  3×124  MW, sản lượng điện 1927GWh/năm. Sau khi  hoàn thành vào năm 2019, 90% sản lượng điện sẽ  xuất khẩu sang Thái Lan. 

  Một số hình ảnh thi công tại Dự án:


  CM News