Professional contractor
Dự án đã & đang triển khai
 • Dự án xây dựng Hầm lò than Khe Chàm III

 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân Lực Việt Nam (CMVietnam) ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Than Khe Chàm thi công đường hầm khai thông và sân ga mức – 300 tại Mỏ than Khe Chàm, Mông Dương, Quảng Ninh với tổng chiều dài thi công 2970m và 20.000 m3 bê tông.
  Tại đây, CMVietnam sẽ áp dụng công nghệ đổ bê tông cơ giới hóa để thay thế cho công tác đổ bê tông thủ công đang áp dụng hiện nay cho tất cả các hầm của TKV. Ưu điểm của phương pháp công nghệ này là sẽ tăng được tiến độ thi công lò xây dựng cơ bản và cải thiện đáng kể chất lượng công trình, rút gắn thời gian XDCB sớm đưa vào khai thác. Từ kinh nghiệm thi công Betong của các công trình thủy điện, CMVietnam đã mạnh dạn đầu tư lớn về dây truyền thi công bê tông hầm gồm: Hệ thống trạm trộn; xe vận chuyển; máy bơm bê tông; hệ thống ván khuôn định hịnh…
  Giới thiệu sơ bộ về dự án:

  + Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Than Khe Chàm - TKV
  + Địa điểm: phường Mông Dương, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  + Giá trị hợp đồng: 151,3 tỷ VNĐ.

  + Thời gian thi công: 04/2011 – 09/2016

  + Hạng mục thi công: Thi công đổ bê tông gia cố vỏ lò và sân ga mức -300 mỏ than Khe Chàm III.

  Một số hình ảnh dự án: