Professional contractor
Dự án đã & đang triển khai
  • Dự án thủy điện Sông Bạc - Hà Giang

  • CMVietnam (CMS – HNX): Công trình thủy điện Sông Bạc có vị trí thuộc xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang do công ty cổ phần Thủy điện Sông Bạc làm chủ đầu tư. Với công suất lắp máy của dự án 42 MW, bao gồm hai tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 21 MW. Vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

    CMVietnam nhận thi công tuyến năng lượng của dự án trị giá 192 tỷ đồng. Bao gồm các hạng mục: hầm chính dài 4,3km đường kính 3,8 m, hầm phụ dài 500m; tháp điều áp cao 125 m, giếng đứng cao 79m và thi công cửa nhận nước. Thời gian thi công 27 tháng.

    Hình ảnh lễ khởi công và thi công dự án:
    CM News