Professional contractor
Dự án đã & đang triển khai
  • Dự án Đầu tư Trung tâm thương mại Kinh Môn

  • Dự án Đầu tư Trung tâm thương mại Kinh Môn nằm giữa trung tâm thị trấn, là trung tâm hành chính huyện, nằm trên trục tỉnh lộ giao thương giữa Hải Phòng- Hải Dương- Quảng Ninh.Thị trấn Kinh Môn đang trên tiến trình phát triển thành thị xã Kinh Môn trong tương lai. Nơi đây đã có rất nhiều dự án lớn triển khai: Khu công nghiệp nặng Hòa Phát, Nhà máy xi măng Phúc Sơn, Hoàng Thạch....
    Dự án với giá trị đầu tư: 30 tỷ đồng. Thời gian thi công 18 tháng. Diện tích khai thác: 5,000m2. Tổng diện tích: 634,00m2. Diện tích xây dựng: 535m2. Đầu tư Dự án Trung tâm thương mại Kinh Môn là một bước đi mới, một lĩnh vực mới. Với việc đầu tư này sẽ đem lại cho Công ty nhiều cơ hội mới, trong đó có lĩnh vực mới như kinh doanh thương mại siêu thị, kinh doanh bất động sản,...Để thực hiện dự án, Công ty CM Thành Đông được ra đời và được đặt tại thị trấn Kinh Môn thừa hưởng thương hiệu CMVietnam - biểu tượng cho sự THÀNH CÔNG từ Công ty mẹ; Công ty CM Thành Đông sẽ nhanh chóng khẳng định được tên tuổi trên thương trường và trong tương lai sẽ đem lại lợi ích cho Công ty, cho Đối tác và cho cả Cộng động.
    Trước mắt, thực hiện xây dựng dự án Trung tâm thương mại Kinh Môn nhằm tiếp thị, giới thiệu và chuẩn bị kinh doanh khai thác sử dụng. Về lâu dài, Công ty CM Thành Đông là đầu mối để chuẩn bị cho các dự án khác mà Công ty đang hướng tới tại tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và các Tỉnh lân cận.