Professional contractor
Dự án đã & đang triển khai
  • Dự án Nghi Sơn

  • Dự án thi công, gia cố vòm hầm vận chuyển đá của nhà máy xi măng Nghi Sơn thuộc xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa. Giá trị hợp đồng 17,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của chủ đầu tư là 7 tháng, đường hầm của nhà máy dài 2,2km.

    Công ty Xi măng Nghi Sơn (NSCC) là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) với hai tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản là Taiheiyo Xi măng (TCC) và Mitsubishi Vật liệu (MMC), Công ty được thành lập ngày 11/04/1995. Vào tháng 7/2000, các cán bộ, nhân viên Việt Nam và Nhật Bản đã đưa dự án đầu tư lớn nhất của Nhật Bản tại Việt Nam, gồm Nhà máy chính tại tỉnh Thanh Hoá và Trạm Phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với hệ thống bán hàng chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.