Professional contractor
Dự án đã & đang triển khai
 • Dự án Hồ Bùn đỏ - Nhà máy Alumin Nhân Cơ

 • CMVietnam (CMS – HNX): CM Vietnam đã ký với Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin thi công các hạng mục công việc gồm: Thi công hạng mục phát quang mặt bằng, bóc bùn và lớp đất phủ; đào đắp lòng hồ số 1. Hồ thải bùn đỏ là hệ thống đập ngăn được xây dựng để tạo ra các hồ thải theo các giai đoạn hoạt động của Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

  Tổng thể tích của các hồ theo tính toán đảm bảo được 30 năm vận hành cho nhà máy. Xung quanh hồ sẽ xây dựng hệ thống kênh thu nước mặt, nước mưa từ lưu vực xung quanh để dẫn thoát ra khỏi phạm vi lòng hồ, đảm bảo lượng mưa xuống hồ chỉ là lượng mưa thu trực tiếp từ diện tích mặt thoáng của hồ. Về vấn đề xử lý bùn đỏ, tổng lượng bùn đỏ gần 1 triệu 400 ngàn tấn/năm (tương đương khoảng 945 ngàn m3), khi Dự án sản xuất alumin Nhân Cơ đạt 650 ngàn tấn alumin/năm.

  Đối với Dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân cơ sẽ tiến hành xử lý bùn đỏ bằng phương pháp chôn lấp, sau đó tiến hành hoàn thổ, phục hồi môi trường. Bùn đỏ trước khi thải ra bãi được rửa ngược dòng 6 bước nhằm tận thu kiềm và alumin kèm theo bùn đỏ. Hồ chứa bùn đỏ (rộng hơn 200ha) có các lớp chống thấm tốt để kiềm bám bùn đỏ không bị thẩm thấu vào nước ngầm, nước chứa trong bãi chứa bùn đỏ được thu gom và bơm hoàn toàn về Nhà máy. Các thành phần bùn đỏ có hại cho môi trường được cách ly hoàn toàn, không để rò rỉ hay thẩm thấu gây ảnh hưởng tới môi trường; thành phần chất lỏng đi theo bùn đỏ hoặc sinh ra trong quá trình lưu trữ (như nước mưa hòa với bùn đỏ) sẽ được thu hồi, tái sử dụng tại Nhà máy alumin.

  Hồ chứa bùn đỏ xây dựng phải đảm bảo các tiêu chí như: không gây ra hiện tượng thẩm thấu các chất ô nhiễm môi trường; lòng hồ phải được xử lý thi công và lót vải địa kỹ thuật hoặc vải nhựa có độ thấm đạt các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt nam đối với bãi chôn lấp rác thải nguy hại; không có hiện tượng phát sinh và phát tán bụi ra môi trường; đảm bảo khả năng hoàn thổ trả lại đất cho canh tác trong thời gian ngắn nhất với chi phí thấp nhất; không tiềm ẩn bất cứ khả năng gây thảm họa nào đặc biệt là khả năng vỡ đập gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm trên diện rộng.

  Một số thông tin về Dự án:
  Chủ đầu tư: BQL Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ -Vinacomin
  Địa điểm: xã Nhân Cơ, huyện Đắk R' Lấp, tỉnh Đắk Nông.
  Giá trị hợp đồng: 128 tỷ đồng
  Thời gian thi công: Từ tháng 11/2013 đến hết 2015
  Hạng mục thi công: Thi công hạng mục phát quang mặt bằng, bóc bùn và lớp đất phủ; đào, đắp lòng hồ số 1 công trình Hồ Bùn đỏ - Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Thi công đập đất, tràn.

  Hình ảnh thi công các hạng mục:  Thi công hạng mục phía lòng Hồ Bùn Đỏ.


  Thi công đập tràn.
  CM News