Professional contractor
Văn hóa công ty
Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam đã gây dựng nên một nền văn hóa đặc thù, thực sự đã trở thành các giá trị truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ cũng như hành vi của mọi thành viên của Công ty trong việc theo đuổi và thực hiện mục đích “Nâng cao thương hiệu CMVietnam”
CMVietnam – Chúng tôi là một gia đình:
Đến với Công ty, mọi thành viên đều cảm nhận được một không khí mới “không khí đầm ấm gia đình” và không khí đó được xây dựng trên nền tảng giá trị và niềm tin mạnh mẽ.
CMVietnam - Cùng làm việc và cống hiến nâng cao thương hiệu Công ty:
Công ty đã xây dựng được phong cách làm việc chuyên nghiệp và đó chính là một trong những điều kiện cần cho sự thành công của Công ty. Với phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả đã giúp Công ty thu phục được niềm tin và gặt hái được nhiều thành quả hơn trong sản xuất kinh doanh.
CMVietnam - Chăm lo chính sách đời sống sinh hoạt với mọi thành viên:
Việc chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần tới từng cán bộ, nhân viên và người lao động là một việc làm thường xuyên như thăm hỏi động viên gia đình người lao động gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, thiên tai…

Mỗi cá nhân nói riêng và tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực nói chung đều đang gắng sức tạo nên sức sống của Công ty, tạo nên dấu ấn và thương hiệu của mình trên thị trường kinh doanh đầy sôi động. Cùng hướng tới một mục tiêu “ Công ty mạnh, cán bộ nhân viên thu nhập cao; tạo thêm Giá trị gia tăng cho khách hàng”.