Professional contractor
Định hướng phát triển

Tầm nhìn

Trở thành Nhà thầu chuyên nghiệp, nhà đầu tư tin cậy và uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Đảm bảo năng lực thực hiện các hạng mục công trình xây dựng với yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Không ngừng đào tạo, nâng cấp tay nghề đội ngũ kỹ thuật. Đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc hoàn thành tốt tiến độ dự án.

Tối đa hóa lợi nhuận nhằm duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty, song song với việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo tại các địa phương nơi Công ty có dự án)

Giá trị cốt lõi
Lấy chất lượng dịch vụ và uy tín đối với khách hàng là giá trị cốt lõi.