Professional contractor
Tin nội bộ
 • Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lần đầu Công ty Xây lắp Môi trường - TKV

 • Đây là Công ty được chuyển đổi theo định hướng cổ phần hóa DNNN của Chính phủ từ Công ty TNHH MTV Xây lắp Môi trường Nhân Cơ - TKV. Với các nhiệm vụ do Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam giao cho tại Dự án Alumin Nhân Cơ; dự án Bô xít Tân Rai như: Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động của Dự án (hồ bùn đỏ); Khai thác, vận chuyển quặng; hoàn nguyên môi trường khai thác...
  Theo các định hướng được đưa ra trong Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp, Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV tiếp tục là Công ty liên kết của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, với các ghi nhớ liên quan đến các Hợp đồng đang thực hiện tại 02 Dự án Bô xít Tân Rai và Alumin Nhân Cơ.
  Tại ĐHĐCĐ lần này, với tỷ lệ sở hữu là 32,96%, cộng với được cổ đông sở hữu 35,478% số lượng cổ phần lưu hành của Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường -TKV ủy quyền, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường -TKV đã bầu 03/05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 là người đại diện/ người do CM Vietnam giới thiệu.
  Với mục tiêu cải cách sâu rộng hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường -TKV, HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường -TKV cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phi làm Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường -TKV nhiệm kỳ 2015 - 2020.
  Cũng tại Đại hội này, Đại diện Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã có các cam kết ủng hộ của Tập đoàn với Công ty trong mô hình mới, đặc biệt là trong công tác thị trường. Đại diện Tập đoàn cũng tin tưởng rằng, với mô hình mới, với sự quản trị và điều hành của một bộ máy mới, Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường -TKV sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn, trở thành một doanh nghiệp lớn trên địa bàn Tây Nguyên cũng như mang lại nhiều lợi ích hơn cho các nhà đầu tư trong đó có Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

  Một số hình ảnh tại Đại hội:
  Đại diện Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội  Chủ tịch CM Vietnam phát biểu tại Đại hội
  Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020  Bàn giao giữa Giám đốc cũ và Giám đốc mới  Giám đốc Nguyễn Văn Phi phát biểu tại lễ bàn giao  Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020